Server mới mở

Game Ngày Giờ
S15 Vạn Thế 31/01 14:00
S36 Tây Du Ngoại Truyện 30/01 08:00
S90 Mộng Chiến Thần 31/01 08:00
S69 Mộng Bá Vương 29/01 08:00
S73 Nữ Thần 28/01 08:00
S99 Đại Náo Thiên Cung 27/01 08:00
S166 Hầu Vương 27/01 08:00
S282 Công Thành Xưng Đế 31/01 08:00
S216 Long Thần Tranh Bá 30/01 08:00

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán