Server mới mở

Game Ngày Giờ
S09 Khí Phách Anh Hùng Hôm nay 08:00
S54 Vạn Thế Hôm nay 08:00
S46 Tây Du Ngoại Truyện 25/03 08:00
S117 Mộng Chiến Thần Hôm nay 08:00
S81 Nữ Thần 23/03 08:00
S107 Đại Náo Thiên Cung 24/03 11:00
S176 Hầu Vương 23/03 08:00
S332 Công Thành Xưng Đế 26/03 08:00
S224 Long Thần Tranh Bá Hôm nay 08:00

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán