Server mới mở

Game Ngày Giờ
S36 Đại Náo Thiên Cung 24/07 08:00
S91 Hầu Vương 23/07 14:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S171 Công Thành Xưng Đế 23/07 14:00
S188 Long Thần Tranh Bá 18/07 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán