Server mới mở

Game Ngày Giờ
S02 Mộng Chiến Thần 22/10 08:00
S24 Mộng Bá Vương 20/10 14:00
S50 Nữ Thần 22/10 10:00
S77 Đại Náo Thiên Cung 22/10 08:00
S136 Hầu Vương 22/10 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S215 Công Thành Xưng Đế 20/10 08:00
S201 Long Thần Tranh Bá 17/10 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán