Server mới mở

Game Ngày Giờ
S40 Vạn Thế 01/03 08:00
S42 Tây Du Ngoại Truyện 24/02 08:00
S108 Mộng Chiến Thần 02/03 00:00
S75 Mộng Bá Vương 25/02 08:00
S77 Nữ Thần 24/02 08:00
S103 Đại Náo Thiên Cung 24/02 08:00
S172 Hầu Vương 27/02 08:00
S312 Công Thành Xưng Đế 02/03 08:00
S220 Long Thần Tranh Bá 27/02 00:00

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán