Server mới mở

Game Ngày Giờ
S07 Mộng Chiến Thần 30/10 08:00
S29 Mộng Bá Vương 31/10 08:00
S52 Nữ Thần 29/10 08:00
S80 Đại Náo Thiên Cung 31/10 08:00
S138 Hầu Vương 29/10 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S219 Công Thành Xưng Đế 30/10 08:00
S203 Long Thần Tranh Bá 31/10 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán