Server mới mở

Game Ngày Giờ
S05 Mộng Bá Vương 22/09 10:00
S38 Nữ Thần 22/09 09:00
S65 Đại Náo Thiên Cung 22/09 08:00
S125 Hầu Vương 22/09 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S204 Công Thành Xưng Đế 22/09 08:00
S197 Long Thần Tranh Bá 19/09 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán