Server mới mở

Game Ngày Giờ
S04 Hầu Vương 16/04 09:00
S39 Liệt Hỏa Chiến Thần 17/04 09:00
S99 Công Thành Xưng Đế 16/04 09:00
S155 Long Thần Tranh Bá 15/04 09:00
S70 Thủy Hử Truyện 12/04 09:00

Fanpage

Nạp thẻ

Nạp thẻ

Tài khoản

Chọn game và server

100 VNĐ = 1 Vàng

Nhà cung cấp

Thông tin thẻ