Server mới mở

Game Ngày Giờ
S40 Đại Náo Thiên Cung 01/08 08:00
S97 Hầu Vương 31/07 18:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S177 Công Thành Xưng Đế 01/08 14:00
S190 Long Thần Tranh Bá 01/08 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán