Server mới mở

Game Ngày Giờ
S15 Tây Du Ngoại Truyện 22/12 08:00
S55 Mộng Chiến Thần 22/12 08:00
S56 Mộng Bá Vương 22/12 08:00
S66 Nữ Thần 20/12 14:00
S93 Đại Náo Thiên Cung 17/12 08:00
S157 Hầu Vương 21/12 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S247 Công Thành Xưng Đế 21/12 08:00
S210 Long Thần Tranh Bá 19/12 08:00

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán