Server mới mở

Game Ngày Giờ
S05 Mộng Chiến Thần 26/10 08:00
S26 Mộng Bá Vương 25/10 08:00
S51 Nữ Thần 26/10 08:00
S78 Đại Náo Thiên Cung 25/10 08:00
S137 Hầu Vương 25/10 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S217 Công Thành Xưng Đế 26/10 08:00
S202 Long Thần Tranh Bá 24/10 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán