Server mới mở

Game Ngày Giờ
S32 Mộng Chiến Thần 28/11 08:00
S44 Mộng Bá Vương 28/11 08:00
S61 Nữ Thần 26/11 08:00
S89 Đại Náo Thiên Cung 27/11 08:00
S149 Hầu Vương 28/11 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S234 Công Thành Xưng Đế 28/11 14:00
S207 Long Thần Tranh Bá 28/11 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Cổng thanh toán

Hình thức thanh toán