• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo

Server mới

Long Thần Tranh Bá
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Kinh Nghiệm Gamer Đi Hoạt Động Cướp Dâu

Ngày: 11/10/2013


 

Mỗi ngày hoạt động Cướp Dâu có 2 lần, nhưng rất nhiều người chỉ nhận được ít kinh nghiệm và bạc. làm thế nào mới có thể nhận được nhiều hơn nữa? tôi sẽ hướng dẫn mọi người 1 phương pháp. Sau khi sự kiện bắt đầu tất cả người chơi tham gia đều hạ xuống 5 tướng, chỉ giữ lại 1 chủ tướng, như vậy sẽ tạo ra sát thương boss ít hơn, thời gian đánh sẽ lâu hơn.


Dựa vào số liệu phần thưởng và sát thương, thường thì khi người chơi bố trận full tướng, boss trong vòng 5 đến 10 phút sẽ bị chết. Chúng ta tính thử 1 người chơi cấp 50 thì lần này đánh quái nhận được lợi ích tương đối như sau: Đánh quái 1 lần kinh nghiệm được khoảng 3000, bạc là 6000, thời gian CD là 40 giây, boss 5 phút là chết, tổng lợi ích: kinh nghiệm 22.500, bạc 45.000. Nếu tất cả người chơi đều hạ hết tướng xuống, boss có thể cầm cự đến khoảng 25 phút. Tính lại một chút, đánh quái 1 lần kinh nghiệm 2.500, bạc 5.000, thời gian CD đều giống nhau, Boss 25 phút chết. Tổng lợi ích: kinh nghiệm 93.750, bạc 187.500.


Từ trên có thể thấy, không hạ tướng để đánh, chỉ có kinh nghiệm khoảng 2 vạn, bạc 5 vạn, nếu cướp được Như Hoa dù người sát thương xếp hạng nhất cũng không đến 10 vạn bạc. Nhưng hạ tướng để đánh có khoảng 9 vạn kinh nghiệm, 18 vạn bạc, nếu muốn nhận phần thưởng xếp hạng sát thương (lúc này xếp hạng sát thương đứng thứ mấy không quan trọng) có khoảng 20 vạn bạc. Điều này rất hữu ích với việc tăng cấp trước.


Sau cùng mọi người phải chú ý chút, lúc hạ tướng đánh đến hoạt động chỉ còn lại 10 phút (thời gian cụ thể có thể căn cứ vào tình hình server đó quyết định), nhất định phải lên full tướng, nếu không boss không chết thì lợi bất thành!

Bài viết do Gamer cung cấp chỉ mang tính tham khảo!