• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo

Server mới

Long Thần Tranh Bá
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Event - Phụng Hoàng Vũ Y

Ngày: 13/02/2014Tăng cấp thuộc tính

Thời gian: Nhân vật đạt cấp 87, kéo dài 5 ngày

Điều kiện: Khi sự kiện kết thúc, dựa vào số thuộc tính vàng có trên mỗi vũ khí cấp 80 để phát quà, khi đạt đến yêu cầu nhất định có thể nhận được phần thưởng tương ứng. (Chú ý: Mỗi thanh vũ khí riêng biệt đạt yêu cầu tổng cao nhất nhận quà 1 lần)

Phần thưởng:


 

Tiêu diệt nam mãn

Thời gian: Đẳng cấp Chủ Tướng đạt lv89, kéo dài 6 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tỷ lệ phần trăm sát thương tích lũy Nam Mãn xâm lược đạt đến yêu cầu của sự kiện sẽ nhận túi quà “Quốc chi đông lương”, sau khi kết thúc Nam Mãn xâm lược sẽ lập tức nhận thưởng.

Phần thưởng:


 

Vượt ải trảm tướng

Thời gian: Cấp 90 mở, kéo dài 5 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, chỉ cần là người chơi thành công vượt ải Tổ đội trảm tướng có thể nhận tích lũy điểm, khi tích lũy đến giá trị nhất định có thể nhận phần thưởng tương ứng. (Cấp cửa ải trảm tướng khiêu chiến càng cao thì tích lũy càng nhiều, khiêu chiến mức độ khó có thể nhận điểm tích lũy càng cao).


 

Cướp dâu nhận thưởng

Thời gian: Khi nhân vật đạt cấp độ 91, kéo dài 6 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi vòng Cướp dâu kết thúc tích lũy % sát thương đạt đến yêu cầu nhất định sẽ nhận được Túi quà “Hộ hoa sứ giả”, mỗi vòng Cướp dâu kết thúc có thể lập tức nhận quà.

Phần thưởng:


 

Mỗi ngày rung cây nhận ngọc

Thời gian: Từ khi cấp nhân vật đạt lv 92, kéo dài 6 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích lũy Rung ngọc đạt số lần 10 lần, thì có thể nhận 1 Túi quà “Chiêu tài tiến bảo”.

Phần thưởng: gồm có: 30 Kim hồn, 300 Lam hồn, Roi Thần mã *1

 

Mỗi ngày rung cây nhận bạc

Thời gian: Từ khi cấp nhân vật đạt lv 92, kéo dài 6 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích lũy Rung bạc đạt số lần 10 lần, thì có thể nhận 1 Túi quà “Tiền vào như nước”.

Phần thưởng: gồm có: 30 Kim hồn, 300 Lam hồn, Roi Thần mã *1

 

Mỗi ngày vượt ải

Thời gian: Từ khi cấp nhân vật đạt lv 92, kéo dài 6 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày trong tính năng Vượt ải tích lũy số lần phần thưởng gấp 3  đạt số lần yêu cầu, thì có thể nhận 1 Túi quà tương ứng.

Phần thưởng: gồm có: 30 Kim hồn, 300 Lam hồn, Roi Thần mã *1

Lưu ý:

1.    Phần thưởng trên chỉ được nhận mỗi ngày 1 lần

2.    Đạt đến yêu cầu sự kiện có thể nhận quà ở giao diện Sự kiện hấp dẫn.

 

Trăm sát nam mãn

Thời gian: Đẳng cấp Chủ Tướng đạt lv93, kéo dài 6 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tỷ lệ phần trăm sát thương tích lũy Nam Mãn xâm lược đạt đến yêu cầu của sự kiện sẽ nhận túi quà “Quốc chi đông lương”, sau khi kết thúc Nam Mãn xâm lược sẽ lập tức nhận thưởng.

Phần thưởng:


 

Thú cưỡi tăng cấp đến lv8

Thời gian: Khi cấp độ nhân vật của Chủ Tướng đạt đến lv95, kéo dài 3 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, nuôi dưỡng Thú cưỡi tới cấp 8 có thể nhận thưởng lớn.

Phần thưởng: gồm có: Roi Thần mã *80, vàng khóa*800, Bạc *75 VẠN, Ngọc *75 VẠN