• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo

Server mới

Long Thần Tranh Bá
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Event - Niềm Vui Nhân Đôi

Ngày: 23/09/2013


Tẩy luyện Vũ khí

Thời gian: Đẳng cấp đạt lv57, kéo dài 5 ngày

Điều kiện: Sau khi sự kiện kết thúc, dựa vào số thuộc tính vàng có trên mỗi vũ khí cấp 50 để phát quà. Khi đạt đến yêu cầu nhất định có thể nhận được phần thưởng tương ứng. 

Phần thưởng:

Điều kiện

Phần thưởng

Số thuộc tính vàng 1

Hộp bảo thạch lv1*3

Bạc*2 vạn

Ngọc*2 vạn

Số thuộc tính vàng 2

Hộp bảo thạch lv1*5

Bạc *5 vạn

Ngọc *5 vạn

Số thuộc tính vàng 3

Hộp bảo thạch lv1*8

Bạc *10 vạn

Ngọc *10 vạn

Số thuộc tính vàng 4

Hộp bảo thạch lv1*10

Bạc *15 vạn

Ngọc *15 vạn

Số thuộc tính vàng 5

Hộp bảo thạch lv1*15

Bạc *20 vạn

Ngọc *20 vạn

Chú ý:Tính dựa theo lv cao nhất của vũ khí, chỉ nhận thưởng 1 lần.Vượt ải Nhất phu đương quan

Thời gian: Cấp 57 bắt đầu, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, chỉ cần là người chơi lần đầu vượt ải Ngọc Môn Quan với số tầng nhất định thì có thể nhận 1 phần thưởng Quân tư.

Vượt ải

Phần thưởng

30

Bạc*20 vạn

Hộp Bảo thạch lv1*4

Kim đồng tím*15

Đá tẩy luyện lv2*10

40

Bạc*20 vạn

Hộp Bảo thạch lv1*5

Kim đồng tím*15

Đá tẩy luyện lv2*10

50

Bạc*20 vạn

Hộp Bảo thạch lv1*6

Kim đồng tím*15

Đá tẩy luyện lv2*10

60

Bạc*20 vạn

Hộp Bảo thạch lv1*7

Kim đồng tím*15

Đá tẩy luyện lv2*10

70

Bạc*20 vạn

Hộp Bảo thạch lv1*8

Kim đồng tím*15

Đá tẩy luyện lv2*15

80

Bạc*20 vạn

Hộp Bảo thạch lv1*10

Kim đồng tím*20

Đá tẩy luyện lv2*20

90

Bạc*20 vạn

Hộp Bảo thạch lv1*12

Kim đồng tím*25

Đá tẩy luyện lv2*25

100

Bạc*20 vạn

Hộp Bảo thạch lv1*14

Kim đồng tím*30

Đá tẩy luyện lv2*30Tăng cấp đại hành động lv65

Thời gian sự kiện: Khi cấp độ nhân vật đạt đến lv60, kéo dài 20 ngày.

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện , tăng cấp nhân vật đến cấp 65 có thể nhận phần thưởng lớn.

Phần thường: bao gồm: Rương cơ duyên *2, Kim đồng tím *40, Vân tinh thạch lv3 *30, Bạc *150.000, Ngọc *150.000.