• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Event - Cơn Mưa Quà Tặng

Ngày: 12/09/2013


I. Hoạt động tiêu phí mỗi ngày


Mỗi ngày rung cây nhận ngọc


Thời gian: Ngày thứ 8 từ khi mở server, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích lũy Rung cây đạt số lần 10 lần, thì có thể nhận 1 Túi quà “Chiêu tài tiến bảo”.

Phần thưởng: 10 Hồn vàng, 10 Hồn lam, Roi Thần mã *1.

Mỗi ngày rung cây nhận bạc


Thời gian: Ngày thứ 8 từ khi mở server, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích lũy Rung cây đạt số lần 10 lần, thì có thể nhận 1 Túi quà “Tiền vào như nước”.

Phần thưởng: gồm có: 10 Hồn vàng, 10 Hồn lam, Roi Thần mã *1.

Mỗi ngày vượt ải


Thời gian: Ngày thứ 8 từ khi mở server, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày trong tính năng Vượt ải tích lũy số lần nhânx3 phần thưởng đạt số lần yêu cầu, thì có thể nhận 1 Túi quà tương ứng.

Phần thưởng: gồm có: 10 Hồn vàng, 10 Hồn lam, Roi Thần mã *1.

Lưu ý:

1.Phần thưởng trên chỉ được nhận mỗi ngày 1 lần.

2.Đạt yêu cầu sự kiện có thể nhận quà ở giao diện Sự kiện hấp dẫn.

 

II. Vinh Dự mỗi ngày

Thời gian: Ngày thứ 8 từ khi mở server, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày 0h sáng căn cứ vào tổng kết Điểm vinh dự người chơi nhận được trong ngày, đạt được yêu cầu sẽ nhận 1 phần thưởng. (Chỉ được nhận phần thưởng cao nhất).

Vinh d

Phần thưởng

150

Kim đồng tím*10

Bạc*100000

240

Kim đồng tím*15

Bạc*150000

 

1.Mỗi ngày dựa vào điểm Vinh dự cao nhất tiền hành nhận thưởng, phần thưởng được nhận mỗi ngày 1 lần.

2.Phần thưởng được phát qua hộp thư, xin lưu ý để nhận.


III. Thú cưỡi tăng cấp đến level 3

Thời gian: Khi cấp độ nhân vật của Chủ Tướng đạt đến lv48, kéo dài 3 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, nuôi dưỡng Thú cưỡi tới cấp 3 có thể nhận thưởng lớn.

Phần thưởng: gồm có: Roi Thần mã *20, vàng khóa*200, Bạc *15 VẠN, Ngọc *15 VẠN

 

IV. Tăng cấp đại hành động level 50


Thời gian sự kiện: Khi cấp độ nhân vật đạt đến lv40 bắt đầu sự kiện, kéo dài 10 ngày.

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện , tăng cấp nhân vật đến cấp 50 có thể nhận phần thưởng lớn.

Phần thường: bao gồm: Rương cơ duyên *2, Kim đồng tím *30, Vân tinh thạch lv1 *20, Bạc *100.000, Ngọc *100.000.


chú ý: Vật phẩm nhận thưởng dựa vào ingame.