• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo

Server mới

Long Thần Tranh Bá
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Event - Cơn Mưa Quà Tặng

Ngày: 12/09/2013


I. Hoạt động tiêu phí mỗi ngày


Mỗi ngày rung cây nhận ngọc


Thời gian: Ngày thứ 8 từ khi mở server, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích lũy Rung cây đạt số lần 10 lần, thì có thể nhận 1 Túi quà “Chiêu tài tiến bảo”.

Phần thưởng: 10 Hồn vàng, 10 Hồn lam, Roi Thần mã *1.

Mỗi ngày rung cây nhận bạc


Thời gian: Ngày thứ 8 từ khi mở server, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày tích lũy Rung cây đạt số lần 10 lần, thì có thể nhận 1 Túi quà “Tiền vào như nước”.

Phần thưởng: gồm có: 10 Hồn vàng, 10 Hồn lam, Roi Thần mã *1.

Mỗi ngày vượt ải


Thời gian: Ngày thứ 8 từ khi mở server, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày trong tính năng Vượt ải tích lũy số lần nhânx3 phần thưởng đạt số lần yêu cầu, thì có thể nhận 1 Túi quà tương ứng.

Phần thưởng: gồm có: 10 Hồn vàng, 10 Hồn lam, Roi Thần mã *1.

Lưu ý:

1.Phần thưởng trên chỉ được nhận mỗi ngày 1 lần.

2.Đạt yêu cầu sự kiện có thể nhận quà ở giao diện Sự kiện hấp dẫn.

 

II. Vinh Dự mỗi ngày

Thời gian: Ngày thứ 8 từ khi mở server, kéo dài 7 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày 0h sáng căn cứ vào tổng kết Điểm vinh dự người chơi nhận được trong ngày, đạt được yêu cầu sẽ nhận 1 phần thưởng. (Chỉ được nhận phần thưởng cao nhất).

Vinh d

Phần thưởng

150

Kim đồng tím*10

Bạc*100000

240

Kim đồng tím*15

Bạc*150000

 

1.Mỗi ngày dựa vào điểm Vinh dự cao nhất tiền hành nhận thưởng, phần thưởng được nhận mỗi ngày 1 lần.

2.Phần thưởng được phát qua hộp thư, xin lưu ý để nhận.


III. Thú cưỡi tăng cấp đến level 3

Thời gian: Khi cấp độ nhân vật của Chủ Tướng đạt đến lv48, kéo dài 3 ngày

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện, nuôi dưỡng Thú cưỡi tới cấp 3 có thể nhận thưởng lớn.

Phần thưởng: gồm có: Roi Thần mã *20, vàng khóa*200, Bạc *15 VẠN, Ngọc *15 VẠN

 

IV. Tăng cấp đại hành động level 50


Thời gian sự kiện: Khi cấp độ nhân vật đạt đến lv40 bắt đầu sự kiện, kéo dài 10 ngày.

Điều kiện: Trong thời gian sự kiện , tăng cấp nhân vật đến cấp 50 có thể nhận phần thưởng lớn.

Phần thường: bao gồm: Rương cơ duyên *2, Kim đồng tím *30, Vân tinh thạch lv1 *20, Bạc *100.000, Ngọc *100.000.


chú ý: Vật phẩm nhận thưởng dựa vào ingame.