• long than login qua google
  • long than login qua facebook
  • long than login qua yahoo

Server mới

Long Thần Tranh Bá
Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá Long Thần Tranh Bá
Long thần Long thần Long thần

Fanpage

Bối Cảnh Long Thần Tranh Bá

Ngày: 05/09/2013


Năm 184 công nguyên, Vương triều Đại Hán đã trị vì 400 năm, dần vào thời kỳ thoái trào, bên trong ngoại thích chuyên chính, quan thần lộng quyền, ngoài thành thì tộc Mãn đang trực chờ, thêm vào đó lại xảy ra thiên tai triền miên, khiến cho quốc nội dân sinh điêu đứng, nền thống trị bắt đầu bị lung lay.

Lúc đó có Cự Lộc Nhân Trương Giác, lập thái bình đạo, khiến 8 châu 36 phương giáo dân nổi dậy. Chúng thiêu rụi quan phủ, sát hại quan lại, khắp nơi cướp bóc, thất thủ từ Chí Châu quận, quan lại chạy trốn, thiên hạ đại loạn.

Ngay cả U Châu ở xa xôi cũng chịu ảnh hưởng, một trang Mộ binh bảng văn đã phá vỡ sự yên bình xưa nay của Đào viên thôn. Vậy câu chuyện của chúng ta là gì, anh hùng cứu mỹ nhân sao, sai, là câu chuyện đặc sắc anh hùng cứu anh hùng, cũng từ đây kéo ra tấm màn che…