Server mới mở

Game Ngày Giờ
S07 Mộng Chiến Thần 30/10 08:00
S29 Mộng Bá Vương 31/10 08:00
S52 Nữ Thần 29/10 08:00
S80 Đại Náo Thiên Cung 31/10 08:00
S138 Hầu Vương 29/10 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S219 Công Thành Xưng Đế 30/10 08:00
S203 Long Thần Tranh Bá 31/10 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình