Server mới mở

Game Ngày Giờ
S28 Mộng Chiến Thần 24/11 08:00
S42 Mộng Bá Vương 24/11 08:00
S60 Nữ Thần 23/11 08:00
S88 Đại Náo Thiên Cung 24/11 08:00
S147 Hầu Vương 22/11 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S231 Công Thành Xưng Đế 23/11 08:00
S206 Long Thần Tranh Bá 21/11 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình