Server mới mở

Game Ngày Giờ
S09 Vạn Thế Hôm nay 08:00
S35 Tây Du Ngoại Truyện 24/01 08:00
S87 Mộng Chiến Thần Hôm nay 08:00
S68 Mộng Bá Vương 25/01 08:00
S72 Nữ Thần 21/01 14:00
S98 Đại Náo Thiên Cung 20/01 11:00
S165 Hầu Vương 22/01 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S277 Công Thành Xưng Đế Hôm nay 08:00
S215 Long Thần Tranh Bá 23/01 08:00

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình