Server mới mở

Game Ngày Giờ
S04 Mộng Chiến Thần 24/10 08:00
S26 Mộng Bá Vương 25/10 08:00
S50 Nữ Thần 22/10 10:00
S78 Đại Náo Thiên Cung 25/10 08:00
S137 Hầu Vương 25/10 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S216 Công Thành Xưng Đế 24/10 08:00
S202 Long Thần Tranh Bá 24/10 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình