Server mới mở

Game Ngày Giờ
S42 Vạn Thế 05/03 08:00
S43 Tây Du Ngoại Truyện 03/03 08:00
S109 Mộng Chiến Thần 04/03 08:00
S76 Mộng Bá Vương 03/03 08:00
S78 Nữ Thần 03/03 08:00
S104 Đại Náo Thiên Cung 03/03 08:00
S173 Hầu Vương 04/03 08:00
S315 Công Thành Xưng Đế 05/03 08:00
S220 Long Thần Tranh Bá 27/02 00:00

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình