Server mới mở

Game Ngày Giờ
S15 Tây Du Ngoại Truyện 22/12 08:00
S55 Mộng Chiến Thần 22/12 08:00
S56 Mộng Bá Vương 22/12 08:00
S66 Nữ Thần 20/12 14:00
S93 Đại Náo Thiên Cung 17/12 08:00
S157 Hầu Vương 21/12 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S247 Công Thành Xưng Đế 21/12 08:00
S210 Long Thần Tranh Bá 19/12 08:00

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình