Server mới mở

Game Ngày Giờ
S13 Khí Phách Anh Hùng Hôm nay 08:00
S57 Vạn Thế Hôm nay 08:00
S46 Tây Du Ngoại Truyện 25/03 08:00
S118 Mộng Chiến Thần 30/03 08:00
S80 Mộng Bá Vương Hôm nay 08:00
S81 Nữ Thần 23/03 08:00
S108 Đại Náo Thiên Cung Hôm nay 08:00
S178 Hầu Vương Hôm nay 08:00
S334 Công Thành Xưng Đế 30/03 08:00
S224 Long Thần Tranh Bá 27/03 08:00

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình