Server mới mở

Game Ngày Giờ
S32 Mộng Chiến Thần 28/11 08:00
S44 Mộng Bá Vương 28/11 08:00
S61 Nữ Thần 26/11 08:00
S89 Đại Náo Thiên Cung 27/11 08:00
S149 Hầu Vương 28/11 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S234 Công Thành Xưng Đế 28/11 14:00
S207 Long Thần Tranh Bá 28/11 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình