Server mới mở

Game Ngày Giờ
S03 Mộng Chiến Thần 23/10 08:00
S25 Mộng Bá Vương 23/10 08:00
S50 Nữ Thần 22/10 10:00
S77 Đại Náo Thiên Cung 22/10 08:00
S136 Hầu Vương 22/10 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S215 Công Thành Xưng Đế 20/10 08:00
S201 Long Thần Tranh Bá 17/10 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình