Server mới mở

Game Ngày Giờ
S35 Nữ Thần 16/09 18:00
S62 Đại Náo Thiên Cung 16/09 08:00
S123 Hầu Vương 17/09 08:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S202 Công Thành Xưng Đế 16/09 08:00
S196 Long Thần Tranh Bá 12/09 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình