Server mới mở

Game Ngày Giờ
S38 Đại Náo Thiên Cung 28/07 08:00
S95 Hầu Vương 28/07 18:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S174 Công Thành Xưng Đế 28/07 08:00
S189 Long Thần Tranh Bá 25/07 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình