Server mới mở

Game Ngày Giờ
S153 Tam Tộc Chiến 14/02 08:00
S73 Xưng Hùng Cửu Thiên 02/02 08:00
S92 Khí Phách Anh Hùng 11/02 08:00
S207 Vạn Thế 14/02 08:00
S229 Mộng Chiến Thần 14/02 08:00
S161 Mộng Bá Vương 14/02 08:00
S148 Nữ Thần 14/02 09:00
S177 Đại Náo Thiên Cung 14/02 08:00
S304 Hầu Vương 14/02 08:00
S580 Công Thành Xưng Đế 13/02 08:09
S293 Long Thần Tranh Bá 14/02 08:00

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình