Server mới mở

Game Ngày Giờ
S36 Đại Náo Thiên Cung 24/07 08:00
S91 Hầu Vương 23/07 14:00
S45 Liệt Hỏa Chiến Thần 29/05 09:00
S171 Công Thành Xưng Đế 23/07 14:00
S188 Long Thần Tranh Bá 18/07 08:00
S80 Thủy Hử Truyện 21/06 09:00

Fanpage

Tài khoản

Đăng ký

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ, số và dấu "_"

Độ dài 6-16 ký tự, bao gồm chữ và số

Nhập lại mật khẩu

Khi quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị mất. Có thể nhận lại mật khẩu qua địa chỉ email này

Nhập các ký tự trong hình